CHROMOCYSTOSKOPIA

metoda badania wydolności nerek; po podaniu dożylnym roztworu indygokarminu obserwuje się, przez cystoskop, ujścia moczowodów do pęcherza moczowego; przy prawidłowej funkcji nerek barwnik powinien pojawić się po 3-4 minutach; opóźnienie lub jego brak świadczy o zmianach chorobowych w nerce lub o zatkaniu moczowodu przez kamień.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama