EPIDEMIOLOGIA

dział medycyny, zajmujący się analizą przyczyn szerzenia się i występowania schorzeń (nie tylko zakaźnych), masowego występowania stanów patologicznych oraz ich uwarunkowaniami socjologicznymi, ekonomicznymi, higienicznymi itp.; na podstawie badań epidemiologicznych wyciągać można praktyczne wnioski profilaktyczne, a także lecznicze; e. zajmuje się badaniem poszczególnych chorób, ocenia częstość ich występowania w zależności od czasu, miejsca, wieku, zajęcia chorych, a także oceną skuteczności działań zapobiegawczych i leczniczych; w Polsce, podobnie jak w innych krajach, istnieje system stacji epidemiologicznych badających ewentualne zagrożenia, nad którym nadzór sprawuje Gł. Inspektor Sanitarny .

Reklama

Powiązane hasła:

FRACASTORO Girolamo, KOSTRZEWSKI, ŁAŃCUCHY POKARMOWE, GIESZCZYKIEWICZ, EPIDEMIOLOGIA, ADAMI Paweł, THEILER, ONKOLOGIA

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama