FOREL Auguste Henri

(1848-1931)

szwajcarski neurolog, psychiatra i entomolog, prof. uniw. w Zurychu; prowadził badania nad hipnoząośrodkowym układem nerwowym; wszechstronnie opracował zagadnienie życia płciowego (Zagadnienia seksualne...); zajmował się także biologią mrówek.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama