HIGIENA PSYCHICZNA

zasady działania służące zapobieganiu zaburzeniom psychicznym i pomagające zachować psychiczne zdrowie; zapoczątkowana w 1. poł. XX w. w USA przez C.W. Beersa; początkowo przedmiotem jej zainteresowania była poprawa sytuacji chorych w zakładach i szpitalach psychiatrycznych; rozwinęła się po II woj. świat. w związku z narastaniem czynników ujemnych dla psychicznego zdrowia, charakterystycznym dla współczesnej cywilizacji; w Polsce największą organizacją skupiającą specjalistów w tej dziedzinie jest Polskie Towarzystwo Zdrowia Psychicznego, od 1948 czł. Światowej Federacji Zdrowia Psychicznego.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama