INTERNA

potoczna nazwa działu medycyny zajmującego się rozpoznawaniem i leczeniem chorób wewnętrznych, inaczej nauka o chorobach wewnętrznych. Działami interny są niemal wszystkie specjalności medyczne leczące zachowawczo choroby dorosłych.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama