ANKSJOLITYCZNE ŚRODKI

trankwilizatory

rzadziej ob. używana nazwa leków psychotropowych hamujących reakcje emocjonalne, zmniejszających lęk, niepokój, napięcia; różnią się od leków uspokajających i nasennych brakiem wyraźnego tłumienia świadomości i wybiórczym działaniem na procesy psychiczne (niemniej po zażyciu nie powinno się np. prowadzić pojazdów mech.); nadużywanie a.ś. prowadzi do uzależnienia; lekami z tej grupy są np. diazepam, oksazepam, hydroksyzyna.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama