ANTYDEPRESYJNE LEKI

leki powodujące poprawę nastroju, stosowane w leczeniu depresji; wyróżnia się: grupy związków trójpierścieniowych (imipramina, amitryptylina) i czteropierścieniowych (lerivon, tolvon) oraz inhibitory, monoaminooksydazy; wybór leku zależy od objawów zespołu chorobowego; leki te cechują się działaniem ubocznym, gł. na układ krążenia.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama