ANTYSEPTYKI

grupa środków chem. stosowanych w antyseptyce, niszczących drobnoustroje a nieszkodliwych dla organizmu ludzkiego lub zwierzęcego; stosowane są powierzchniowo w formie przemywania, smarowania, pędzlowania, płukania, aerozoli na powierzchnię skóry, błon śluzowych, ran, również do odkażania sprzętów medycznych i pomieszczeń; powszechnie stosowanymi a. są woda utleniona, nadmanganian potasu, fiolet krystaliczny, kwas borowy.

Reklama

Powiązane hasła:

PANTOCID, BENZOESANY, ANTYSEPTYKA, FENOL

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama