AWIOMARYNA

aviomarin

nazwa leku o działaniu przeciwwymiotnym, także przeciwhistaminowym, stosowanego najczęściej zapobiegawczo przy chorobie lokomocyjnej.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama