CALCIPIRINUM

preparat leczniczy zawierający kwas acetylosalicylowy zbuforowany węglanem wapnia.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama