CEFALOSPORYNY

nowa grupa antybiotyków, pochodnych kwasu 7-aminocefalosporynowego; działają bakteriobójczo, hamując enzymy syntetyzujące ścianę komórki bakteryjnej; wykazują szeroki zakres działania przeciwbakteryjnego (na bakterie Gram dodatnie i Gram ujemne, ale nie działają na bakterie beztlenowe), długi czas działania, dobrą przenikalność do tkanek i stosunkowo niską toksyczność; istnieją cztery generacje (grupy) c. różniące się zakresem działania, opornością na beta-laktamazy (enzymy bakteryjne rozkładające antybiotyki beta-laktamowe) i przenikalnością do ośrodkowego układu nerwowego; stosowane głównie w lecznictwie zamkniętym, w zakażeniach zagrażających życiu.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama