CYKLOSPORYNA A

cykliczny peptyd ekstrahowany z grzybów, mający wybiórczą zdolność hamowania zaktywowanych limfocytów T; stosowana w leczeniu chorób wywołanych autoimmunizacją, podawana po transplantacji celem zapobiegania odrzuceniu przeszczepu; zabija również pasożyty wywołujące malarięschistosomatozę, ale jednocześnie uszkadza nerki i wątrobę.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama