CYSTOGRAFIA

badanie diagnostyczne polegające na wykonaniu zdjęć rentgenowskich pęcherza moczowego po podaniu przez cewnik środka kontrastującego; pozwala na ocenę ścian i kształtu pęcherza.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama