DARSONWALIZACJA

metoda leczenia prądami elektromagnetycznymi 300-500 kHz wysokiej częstotliwości wprowadzona przez J. d'Arsonvala (stąd nazwa); ob. nie stosowana, zastąpiona diatermią.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama