URZĘDOWY SPIS LEKÓW

lekospis

dokument zatwierdzany przez Ministra Zdrowia; zawiera listę specyfików - krajowych i zagr. - dopuszczonych do obrotu farmaceutycznego.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama