ZNIECZULAJĄCE ŚRODKI

środki powodujące zniesienie odczuwania bólu, oddziałujące na ośrodkowy układ nerwowy (ś.z. ogólnie) lub na nerwy obwodowe (ś.z. miejscowo). Ś.z. ogólnie (tzw. narkotyki chirurgiczne) powodują przejściową utratę świadomości, zniesienie bólu, zmniejszenie odruchowych reakcji układu autonomicznego na stresy, zniesienie ruchów dowolnych, odruchów i napięcia mięśniowego; stosowane przed zabiegami operacyjnymi (wziewnie lub dożylnie); m.in. halotan, izofluran i podtlenek azotu (wziewne) i heksobarbital, tiopental, etomidat, flunitrazepam i ketamina (dożylne). Ś.z. miejscowo działają porażająco na zakończenia bólowe i na nerwy czuciowe: m.in. lidokaina, bupiwakaina i mepiwakaina.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama