ECHOKARDIOGRAFIA

ultrasonografia serca

badanie przy użyciu fal ultradżwiękowych; służy do oceny rozmiaru i morfologii struktur serca i do oceny kurczliwości jego ścian; jest podstawową metodą diagnostycznąchorobie wieńcowej i wadach serca; e. metodą Dopplera umożliwia ocenę szybkości i kierunku przepływu krwi w jamach serca; e. obciążeniowa (wysiłkowa) pozwala ocenić czynność serca przy standardowym wysiłku w diagnostyce choroby wieńcowej.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama