ELEKTROTERAPIA

jeden z działów fizykoterapii zajmujący się leczeniem przy zastosowaniu prądu elektrycznego (o różnym napięciu, natężeniu i przebiegu) wytwarzanego przez urządzenia elektroterapeutyczne; do zabiegów tego typu należą galwanoterapia, diatermia, terapia krótko- i ultrakrótkofalowa.

Reklama

Powiązane hasła:

FIZYKOTERAPIA, ERB Wilhelm

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama