Reklama

MACERACJA

preparowanie ekstraktu wodnego z rozdrobnionego surowca roślinnego przez wytrawianie go wodą (ok. 30 min), którą się potem odsącza.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama