OPUKIWANIE

metoda badania polegająca na przyłożeniu do pow. ciała osoby badanej palców ręki i pukanie w nie zgiętym palcem drugiej ręki; odgłos opukowy pozwala na wnioskowanie o stopniu upowietrznienia płuca, obecności płynu w jamie opłucnej, jamie brzusznej lub o rozmiarach poszczególnych narządów.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama