ORGANOTERAPIA

metoda leczenia za pomocą podawanych doustnie lub w zastrzykach preparatów otrzymanych z tkanek i narządów zwierząt (organopreparaty), gł. z gruczołów wydzielania wewn. (hormonoterapia).

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama