Reklama

ACETONURIA

pojawienie się w moczu acetonu; jego wysoki poziom może świadczyć o znacznym zakwaszeniu organizmu.

Reklama

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama