AGNOZJA

upośledzenie czynności zmysłowych przy zachowaniu prawidłowego funkcjonowania receptorów (np. nierozpoznawanie wzrokiem przedmiotów przy zachowanej zdolności widzenia); spowodowana uszkodzeniem centralnego systemu nerwowego; wyróżnia się a. dotykową, słuchową, węchową, wzrokową.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama