AKINEZJA

brak zdolności do wykonywania ruchów lub upośledzenie narządów ruchu; przyczyną zaburzenia mięśniowe lub zmiany w układzie nerwowym (uszkodzenie nerwów obwodowych lub centralnego systemu nerwowego), czasem także zaburzenie czynności psychicznych (np. osłupienie, histeria); u zwierząt przemijający stan fizjologiczny o znaczeniu obronnym.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama