ALERGEN

każda substancja wywołująca reakcję alergiczną; termin odnoszony do substancji pochodzenia roślinnego (np. pyłków traw) lub zwierzęcego (pierza), które wywołują alergiczne reakcje u osób nadwrażliwych; rozróżniamy a. bakteryjne, wziewne (np. pyłki roślin, zarodniki grzybów, roztocza, kurz domowy, naskórki zwierząt), pokarmowe (występują w nabiale, jajach, orzechach, rybach), kontaktowe (wywołujące alergię po zetknięciu się ze skórą lub błonami śluzowymi); coraz liczniejsza staje się lista a. pochodzenia przemysłowego, zwł. syntetycznych związków chemicznych.

Reklama

Powiązane hasła:

LISZAJ POKRZYWKOWY, DIAGNOSTYCZNE PREPARATY, ALERGOLOGIA, ODCZULANIE, KATAR SIENNY, IDIOSYNKRAZJA, ALERGIA, POKRZYWKA

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama