AMOK

stan ostrej depresji połączony z chęcią mordu; wywołany zazwyczaj chorobliwą zazdrością lub doświadczoną krzywdą tworzącą uczucie bezsensu życia; a. obserwowany jest często wśród ludności tubylczej na Malajach.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama