AMPUTACJA

zabieg chirurgiczny polegający na całkowitym lub częściowym odcięciu narządu; metoda znana od starożytności; ob. wykonywana rzadziej, gł. w przypadkach nowotworów złośliwych lub całkowitego przerwania krążenia krwi w kończynie; brakującą część kończyny zastępuje się protezą.

Reklama

Powiązane hasła:

CHOPART Françoise, KAUZALGIA, LISERANC DE SAINT-MARTIN, PARÉ

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama