ANAFILAKSJA

rodzaj alergii spowodowanej wprowadzeniem obcego białka (np. surowicy leczniczej); a. typu wczesnego to nadwrażliwość objawiająca się od kilku sekund do 30 minut od chwili kontaktu ustroju ludzkiego lub zwierzęcego z antygenem; skutkiem może być wstrząs anafilaktyczny z drgawkami i dusznością, pokrzywka, katar sienny i niektóre rodzaje astmy oskrzelowej.

Reklama

Powiązane hasła:

RICHET, DANYSZ Jan, WSTRZĄS

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama