ANTYPERYSTALTYKA

(med.) odwrotny od normalnego (powrotny) ruch robaczkowy jelit; pojawia się w stanach chorobowych i może powodować wymioty.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama