APRAKSJA

utrata zdolności wykonywania czynności celowych (np. posługiwania się przedmiotami); zazwyczaj wynik uszkodzenia kory mózgowej.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama