AUTOAGRESJA

zjawisko powstawania w organizmie przeciwciał skierowanych przeciwko własnym tkankom i powodującym ich niszczenie; a. jest podłożem wielu chorób, jej mechanizmy i przyczyny nie są jeszcze do końca poznane; do chorób spowodowanych a. należą toczeń trzewny, niektóre choroby tarczycy i reumatyczne; w psychiatrii a. to samouszkodzenie.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama