AUTYZM DZIECIĘCY

choroba psychiczna dzieci ujawniająca się między 3. a 6. rokiem życia; brak zainteresowania otoczeniem, dziwaczność zainteresowań i sposobów porozumiewania się; przyczyny nieznane, podłoże najprawdopodobniej dziedziczne; wg niektórych lekarzy przyczyną a. mogą być szczepionki (czego jednak nie udowodniono); leczenie psychoterapią; a.d. hamuje rozwój dziecka oraz osiągnięcie przez nie sprawności językowej i intelektualnej.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama