KRĘCZ KARKU

kręcz szyi

skręcenie karku i szyi z jej przykurczem i pochyleniem głowy na stronę chorą, a odwróceniem twarzy na stronę zdrową; może być wrodzony (wady rozwojowe kręgów szyjnych), nabyty (uraz okołoporodowy, krzywica), przemijający (napady gośćca). Leczenie zachowawcze (gimnastyka, masaże), w ciężkich przypadkach operacja.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama