Reklama

MIGRENA

napadowe, nawracające bóle głowy, zwykle jednostronne, o rozmaitym nasileniu, czasie trwania i częstości występowania; zwykle towarzyszą im nudności i wymioty; często napad poprzedzony jest zwiastunami w postaci objawów czuciowych, zwł. wzrokowych; nierzadko m. jest spowodowana zaburzeniami naczynioruchowymi polegającymi początkowo na zwężeniu, a następnie rozszerzeniu tętnic; niemniej etiologia choroby pozostaje nieznana, a większość stosowanych leków jest mało skuteczna, powodując w dodatku uzależnienie.

Reklama

Powiązane hasła:

PENTYLU AZOTYN, LUMINAL, PABIALGINA

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama