BECHTEREW Władimir M.

(1857-1927)

rosyjski psychiatra, psycholog i neurofizjolog; prof. uniw. w Kazaniu i Wojskowej Akad. Med. w Petersburgu; odkrywca jąder podkorowych i szlaków mózgowych; twórca refleksologii (nauki o odruchach); wszystkie ludzkie zachowania uważał za odruchowe; opisał zesztywnienie kręgosłupa na tle gośćcowym (noszące nazwę choroby B.); m.in. Objektiwnaja psichołogija, Osnowy uczenija o funkcjach mozga.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama