GIRSZTOWT

Polikarp (1827-77)

chirurg; prof. Akad. Medyko-Chirurgicznej w Warszawie oraz UW; organizował i kierował służbą zdrowia w okresie powstania styczniowego; zał. wydawnictwo podręczników "Biblioteka Umiejętności Lekarskich".

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama