aborcja a seks

następstwa zabiegu przerwania ciąży zależą od wielu czynników: biologicznych, psychologicznych, społecznych i religijnych. Około 10-13% kobiet ujawnia po zabiegu różnego typu zaburzenia seksualne, np. anargazmię. Pojawieniu się tych zaburzeń sprzyja m.in. niedojrzała postawa partnera - ojca dziecka, poczucie osamotnienia w podejmowaniu decyzji, poczucie winy.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama