adamici

sekta chrześcijańska istniejąca w II-XV w., której członkowie praktykowali nudyzm, seks pozamałżeński i sekretne rytuały o seksualnym charakterze. W Czechach chodzili nago po ulicach (pikardzi).

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama