Afryka Czarna a seks

określenie Afryka Czarna obejmuje ponad tysiąc grup etnicznych reprezentujących różne wyznania, języki, kultury. Mimo tego dużego zróżnicowania, istnieją pewne podobieństwa: wysoka pozycja rodziny, poczucie pokrewieństwa, płodność kobiety, pozytywna postawa wobec ciała i seksualności, znaczenie rytuałów inicjacyjnych w przechodzeniu z roli dziecka do roli do-rosłego, tolerancja wobec seksu przed- małżeńskiego, zróżnicowane formy małżeństw. Powszechność prostytucji i swobody w relacjach seksualnych stały się przyczyną bardzo wysokiego poziomu zachorowalności na AIDS. Programy zapobiegania tej chorobie, np. przez zachęcanie do stosowania prezerwatywy, dają umiarkowane wyniki. Seksualność w krajach Czarnej Afryki wiąże się z bogatą symboliką, mitologią, tańcem erotycznym, ale na szczególną uwagę

Reklama

zasługuje rzeźba erotyczna. Wyróżniają ją charakterystyczne cechy: eksponowanie narządów płciowych,

symbolika płodności i magicznej interpretacji związków seksualnych. Rzeźby z drewna, brązu (te głównie z Beninu), kości słoniowej i kamienia wyróżniają się kunsztem wykonania, naturalizmem i bezpośredniością. Fascynująca obyczajowość erotyczna, opisana przez etnografów, zanika w miarę upływu czasu, ulega bowiem europeizacji. Zaczyna zmieniać się pozycja kobiety (emancypacja), spada znaczenie rodziny wielopokoleniowej, wielodzietność, zwiększa się

populacja wielkomiejska, wpływ kultury masowej na modę i obyczajowość.

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama