ARBITRALNOŚĆ

SYNONIM: dowolność, bezład, nieporządek, brak uregulowań prawnych ♦ przypadek, przypadkowość, samowola ♦ nieuzasadnienie, brak podstaw, brak uzasadnienia, pot. zawieszenie w powietrzu

Reklama

ANTONIM: umotywowanie, motywacja, podstawa, racjonalność, uzasadnienie, założenie ♦ zasady, prawo, aksjomat, norma, prawidło, reguła, twierdzenie, uregulowanie (prawne)

Podobne hasła:

  • ARGUMENT, SYNONIM: racja, powód,...
  • POBUDKA, SYNONIM: racja, powód,...
  • RACJA, SYNONIM: powód, argument,...

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama