ARGUMENT

SYNONIM: racja, powód, motyw, motywacja, pobudka, umotywowanie, uzasadnienie

Reklama

ANTONIM: arbitralność, brak uzasadnienia, dowolność, nieuzasadnienie, samowola

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama