HARMONIA

SYNONIM: zgodność, współbrzmienie, tożsamość, zbieżność, książk. konwergencja ♦ zestrojenie, dopasowanie, synchronizacja, uzgodnienie, zharmonizowanie, zgranie, książk. koordynacja; urządzeń technicznych: kompatybilność

Reklama

ANTONIM: niezgodność, sprzeczność, kolizja, konflikt, kontrast, rozbieżność, rozdźwięk, różnice, książk. antagonizm, dysharmonia, dysonans ♦ niedopasowanie, brak koordynacji, książk. niekompatybilność

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama