Reklama

RADAR

ang. Radio Detecting and Ranging (techn. 2)

Reklama

radiolokator, urządzenie nadawczo-odbiorcze (bądź ich zespół) do wykrywania oraz określania położenia, prędkości i kierunku ruchu obserwowanych obiektów, od których mogą odbijać się fale elektromagnet. specjalnie wyemitowane w tym celu przez r.; najważniejsze części konstrukcji r. to nadajnik radiowy, antena wypromieniowująca fale elektromagnetyczne wytwarzane przez nadajnik i odbierająca ich odbite echa, przełącznik antenowy, który rozdziela sygnały nadawane od odbieranych, układ napędu anteny, umożliwiający jej obrót ze stałą prędkością i kierunkowe podążanie za obserwowanym obiektem, wskaźnik radiolokacyjny, oprzyrządowanie komputerowo-mikroprocesorowe przetwarzające otrzymywane dane; konstruuje się także wieloelementowe anteny nieruchome; w r. najczęściej wykorzystuje się fale radiowe, także emitowane przez lasery fale monochromatyczne (fale ciągłe lub krótkie impulsy falowe); jakość r. określają takie wielkości jak zasięg wykrywania poszukiwanych obiektów, ich rozróżnialność, liczba i rodzaj otrzymywanych danych, dokładność pomiaru. Współczesne zastosowanie r. dzieli je na: wojskowe (wykrywanie nieprzyjacielskich obiektów, także nisko latających i rakiet międzykontynentalnych, wspomaganie identyfikacyjno-celownicze artylerii), nawigacyjne, wykorzystywane w lotnictwie i na morzu (kontrola wszelkiego ruchu lotniczego, wykrywanie obiektów pływających, istotne zwł. w czasie żeglugi we mgle), meteorologiczne (wspomagające prognozy synoptyczne opadów i burz); kontrola prędkości pojazdów na drogach publicznych (powszechnie stosowane przez policję na całym świecie); pierwsze stacje r. (radiolokacyjne) pojawiły się w końcu lat 30., a na skalę militarną zastosowane zostały w II woj. świat. na wybrzeżach W. Brytanii jako element wczesnego ostrzegania przed nalotami niem.; militarna rywalizacja w dziedzinie precyzyjnych technik radarowych zrodziła także liczne wynalazki i technologie przeciwdziałające wykryciu przez r. (np. amer. bombowiec "Stealth", pierwszy w historii lotnictwa samolot niewykrywalny przez radar).

Podobne hasła:

  • radar, 1. „uczeń ostrzegający...
  • radar, urządzenie radiolokacyjne,...
  • RADAR, ang. Radio Detecting...

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama