ALOJZY

Pochodzenia staroniemieckiego, od słów: al (cały) i wisi (mądry). Oznacza: osoba ogromnej mądrości, wszystkowiedząca. We Francji imię to przyjęło formę Louis (od Clodowich), będące odpowiednikiem polskiego imienia Ludwik. W Polsce imię Alojzy spotykane jest od XVIII wieku jako Alojz, Alojzy, Alojzeczek, Lojzy. ZDROBNIENIA: Aloś, Alojzek, Alozik, Loiś, Lojzek, Lojzik, Losiek. OBCE FORMY: Aloisius, Aloysius (łac.), Aloys, Aloysius (ang.), Alojz, Alojzije, Lojze (chorw.), Alois, Alojz (czes.), Aloyse, Louis (fr.), Aloisio (hiszp.), Alojzo (mac.), Alois, Aloisius, Aloys, Aloysius (niem.), Alojzij (ros.), Alojz (serb.), Alojz, Alojzij, Lojze (słoweń.), Aloisio, Aluigi, Luigi (wł.). Forma żeńska: Alojza, Alojzja.
PATRON:
Święty Alojzy Gonzaga, urodzony w Castiglione. Był najstarszym synem Ferranta, księcia Lombardii. Zrzekł się swych pierworodnych praw do księstwa i wstąpił do Zakonu Jezuitów. Zmarł, pomagając chorym w czasie wielkiej epidemii w Rzymie, w 1591 r., w wieku zaledwie 23 lat. Jest patronem studiującej młodzieży katolickiej. (Wspomnienie 21 czerwca).Bł. Alojzy Orione, kapłan, żył w latach 1872–1940. Założył zakony: Synów Bożej Opatrzności (orionistów), Małych Misjonarek Miłości (orionistek) i Pustelników od Bożej Miłości. Jego beatyfikacji dokonał Jan Paweł II. (Wspomnienie 12 marca).
ZNANE POSTACIE:
Alojzy Olsiński, filolog pol. (ur. 1770). Alojzy Feliński, pol. dramatopisarz i poeta, sekretarz T. Kościuszki (1771–23 II 1820). Alojzy Fortunat Żółkowski, aktor pol. (1777–1822). Alojzy Prosper Biernacki, pionier postępu roln. w Polsce (21 VI 1778–8 IX 1884). Alois Alzheimer, neuropatolog niem. (ur. 1864). Alojzy Sroga, pisarz pol. (ur. 1927). Alojzy Orszulik, pol. biskup (ur. 1928). Alojzy Andrzej Łuczak, pisarz pol. (ur. 12 VI 1930). Alojzy Drożdż, ks., teolog pol. (ur. 1950).
BOHATEROWIE SZTUKI:
Alojzy Kaniowski z powieści Płomienie S. Brzozowskiego (1908). Alojzy Gżegżółek z Teatrzyku „Zielona Gęś” K.I. Gałczyńskiego.
PRZYSLOWIA:
Dzień świętego Aloizegoprzyczynia wina dobrego.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama