APOLLO

Apollon

(mit. gr.) bóg słońca, syn Zeusa i Latony, brat Artemidy; opiekun sztuk pięknych, poezji, muzyki i nauki; przewodził 9 Muzom; symbol męskiej, młodzieńczej urody; jeden z ważniejszych bogów zaliczany do "olimpijskiej dwunastki"; doskonały łucznik rażący strzałami obłędu; jego kult wywodzi się prawdopodobnie z Likii (Azja Mniejsza); wg legendy po zabiciu smoka Pytona objął w posiadanie Delfy, gdzie na jego cześć ustanowiono igrzyska pytyjskie; poza Delfami czczony w Delos, Didymie, Triopion, Amyklaj; modlono się do niego by oddalił choroby; wyobrażany zazwyczaj z łukiem i lirą; ze zwierząt poświęcono mu łabędzia, z roślin - laur; częsty temat w sztukach plast. (m.in. Fidiasz, Praksyteles, B. Thorvaldsen, E. Delacroix, A. Rodin), muzyce (W.A. Mozart, I. Strawiński) i literaturze.

Reklama

Powiązane hasła:

CONSENTES DII, NAKSOS, AMFION I ZETOS, APOLLON, TAORMINA, IAMOS, ZEUS, GRECJI STAROŻYTNEJ RELIGIA, SYBILLA, ASKLEPIOS

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama