ARIANESPACE

towarzystwo akcyjne powołane do produkcji i eksploatacji rakiet Ariane, zał. 1980; akcjonariuszami są instytucje 11 państw europejskich, najwięcej udziałów ma francuskie Narodowe Centrum Badań Kosmicznych CNES.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama