Reklama

DEMOSTENES

(384-322 p.n.e.)

Reklama

słynny grecki mówca; upartymi ćwiczeniami (legenda głosi, że wkładał kamyki do ust) zdołał przezwyciężyć wrodzoną wadę wymowy; początkowo mówca sądowy, potem przywódca stronnictwa antymacedońskiego w Atenach; w swych mowach ostrzegał rodaków przed imperialistyczną polityką Filipa II Macedońskiego (tzw. filipiki) wzywając do wzmocnienia floty i do walki; po śmierci Aleksandra Wielkiego zorganizował powstanie przeciw Macedonii, po jego klęsce uciekł na wyspę Kalaurię i tam popełnił samobójstwo. Do naszych czasów zachowało się 61 mów (w tym 3 filipiki), choć 20 z nich prawdopodobnie jest nieautentycznych.

Powiązane hasła:

FILIPIKI, HARPALOS, HYPEREJDES, KOWALSKI, DIDYMOS, AJSCHINES, OLINT, PLUTARCH, LIKURG, LAIS

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama