Reklama

BROŻEK Jan

Joannes Broscius (1585-1652)

Reklama

matematyk, astronom, pisarz, kanonik katedralny w Krakowie, prof. i rektor Akademii Krakowskiej; niezwykle wszechstronny, położył zasługi na polu geografii, geodezji, górnictwa, kartografii, teorii liczb, teorii muzyki, medycyny; propagator systemu kopernikańskiego.

Powiązane hasła:

BROSCIUS Joannes, SOLMIZACJA, POLSKA. NAUKA. RENESANS

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama