ANDRZEJOWSKI Antoni

(1785-1868)

botanik, badacz flory ukraińskiej; prof. nauk przyrodniczych w Liceum Krzemienieckim i uniw. w Kijowie, czł. W-wskiego Tow. Przyjaciół Nauk; pamiętnik Ramoty starego Detiuka o Wołyniu.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama