BARANOWSKI Tadeusz

(1910-93)

biochemik, enzymolog; prof. Akad. Med. we Wrocławiu, czł. PAN; gł. prace poświęcone immunologii grup krwi i biochemii mięśnia szkieletowego; autor podręczników Chemia fizjologiczna, Zwięzły podręcznik chemii fizjologicznej, Podręcznik biochemii dla studentów biochemii i lekarzy.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama